گروه فناوری پارس افتخار دارد در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود و ارئه خدمات هرچه بهتر و رعایت اصل مشتری مداری، از سامانه مدیریت مشتریان خود رونمایی کند.
در این راستا مشتریان عزیز می توانند تمام فعالیت های لازم، اعم از خرید، سفارش، پرداخت و پشتیبانی را از طریق این سامانه انجام دهند.
با آرزوی توفیق روز افزون
گروه فناوری پارس


Wednesday, June 14, 2017

« برگشت