Jun 14th راه اندازی بخش مدیریت مدیریت مشتریان

گروه فناوری پارس افتخار دارد در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود و ارئه خدمات هرچه بهتر و رعایت اصل مشتری مداری، از سامانه مدیریت مشتریان خود رونمایی کند.در این راستا مشتریان عزیز می توانند تمام ... بیشتر »